Elektrische torenkranen voor inbreidingsprojecten steden

Het gebruik van elektrische torenkranen ten behoeve van hoogbouw in de steden is al sinds jaar en dag een gebruikelijk beeld. Een torenkraan neemt weinig ruimte in en kan vaak zelfs in een liftschacht worden gemonteerd. Vanwege het transport en de montage van de kraan, kennen elektrische torenkranen een wat hoger aandeel vaste kosten dan andere, door dieselmotoren aangedreven, verticale transportmiddelen, zoals mobiele kranen en rupskranen. De gebruikskosten van een torenkraan zijn echter lager.

Voor projecten met een looptijd langer dan vijf maanden is een torenkraan van oudsher al het economisch meest aantrekkelijke hijsmiddel. Voor kortlopende projecten tot een maand of vier of bij incidentele inzet gedurende een project, zijn mobiele kranen of rupskranen traditioneel vaak economisch aantrekkelijk om in te zetten. Tegenwoordig is het in veel stadscentra vanwege vervuiling en geluidsoverlast echter niet meer gewenst om gedurende langere tijd met verticale transportmiddelen te werken die worden aangedreven door dieselmotoren. Bij Stravers Torenkranen hebben wij hiervoor een milieuvriendelijk en economisch aantrekkelijk alternatief.

Wij hebben in ons assortiment een brede range kleinere torenkranen die we snel en efficiënt op kunnen bouwen en die volledig elektrisch worden aangedreven. In vijf tot zes uur monteren wij zo’n kraan. Door te werken met afstandsbediening kan de machinist mee werken op de bouw of kunt u, mits u in het bezit bent van een hijsbewijs, zelf de kraan bedienen. Wij leveren afstandsbesturing voor kranen tot en met een capaciteit van 8 ton.

Op deze wijze is een torenkraan niet alleen een zeer goede optie voor langlopende projecten, maar ook voor kortlopende projecten in binnensteden. Onze – volledig elektrisch aangedreven – torenkranen zijn milieuvriendelijk, stil in het gebruik, hebben slechts zeer beperkte ruimte nodig op de bouw, en zijn bovendien ook economisch zeer aantrekkelijk.

Uiteraard lichten wij u graag verder toe over onze elektrische torenkranen en de toepassing daarvan in stadscentra. Voor verdere informatie of een offerteaanvraag kunt u contact opnemen met Pieter van Dam of Berry Stravers.

Geschreven op 16 november 2020